Ἃλωση Κωνσταντινούπολης Μνημόσυνο στις 29 Μαΐου 2018

Mνημόσυνο για τους ἣρωες τῆς Ἁλώσεως Κωνσταντινουπόλεως
(Photo Antonis Mazitsos)

Leave a Comment