ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΤΚ.15344
  • ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΝ: 2106611671
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΣ: www.aioannis.gr
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ, emailinfo@aioannis.gr aioannisgerakas@gmail.com